ACENTELERİN DİKKATİNE

SP-1 Formunda yapılan değişiklik hakkında
ÖNEMLİ DUYURU (24.02.2014)

İlgi:   a) Ulaştırma Denizcilik Ve Haberleşme Bakanlığı, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 03.01.2014 tarih 19463099-130.01.02-18 sayılı Kuruluşumuza muhatap yazısı.
b) 19.12.2013 tarihli ve 1997 sayılı “2001Gemi Yakıtlarından Kaynaklanan Petrol Kirliliği Zararının Hukuki Sorumluluğu Hakkında Uluslararası Sözleşme (BUNKER 2001) Sertifikasının Düzenlenmesine ve Denetimine Yönelik Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönerge”.
c) 19.12.2013 tarihli ve 1998 sayılı “1992  Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukuki Sorumluluğu İle İlgili Uluslararası Sözleşme (CLC 92) Sertifikasının Düzenlenmesine ve Denetimine Yönelik Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönerge”.

Türk Gemi Sicillerinden birine veya diğer ülkelerin gemi sicillerine kayıtlı bulunan 1000 GT ve üzeri tüm deniz gemileri ve deniz araçları için BUNKER-2001 sertifikasının düzenlenmesi ve denetimi ile ilgili usul ve esaslar ilgi (b) Yönerge ile belirlenmiştir.

Türk Gemi Sicillerinden veya diğer ülkelerin gemi sicillerinden birine kayıtlı bulunan ve petrol taşıyan gemiler için CLC-92 Sertifikasının düzenlenmesi ve denetimi ile ilgili usul ve esaslar ilgi (c) Yönerge ile belirlenmiştir.

Bahse konu Yönergelerin Sertifikanın Denetimi başlıklı 12. maddesi;
“(3) Türk karasularından uğraksız geçiş yapan gemiler, sertifika bulundurmak zorunda olmakla birlikte, liman başkanlıkları talep ettiği takdirde bu sertifikayı mukim bir acente vasıtası ile bildirir. Ancak Türk Boğazları’ndan uğraksız geçiş yapan gemiler sertifikalarına ait bilgileri seyir planında bildirir. 

(4) Geçerli bir sertifika bulundurmak zorunda olmasına rağmen bu sertifikayı bulundurmayan gemilerin Türk karasularına girmesine izin verilmez. Türk karasularındayken sertifika süresi sona ermişse hareketine izin verilmez. Bu gemilerin ticari faaliyete taalluk eden tüm işlemleri, resmî ve özel makamlarca yerine getirilmez.” hükümlerine amirdir.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün ilgi (a) yazısında SP-1 rapor formunun meri mevzuat kapsamında düzenlenmesi ve gerekli duyuruların yapılması istenmektedir.

Bu itibarla SP-1 rapor formuna ilgi Yönergeler kapsamındaki tüm gemilerin acentelerince CLC-92 ve CLC BUNKER-2001 sertifika numaraları ve geçerlik tarihleri bilgilerinin girişleri sağlanması hususunda gerekli düzenlemeler yapılmış olup, SP-1 formunun Türkçe ve İngilizce örnekleri aşağıdaki linklerden indirilebilir.

Uygulama 28.02.2014 tarihinden itibaren başlayacak olup bu tarihten sonra yeni düzenlenen SP-1 rapor formunun kullanılması ile yeni düzenlenen bölümlerin doldurulmasında gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda,

Gereğini önemle rica ederiz.

SP-1 formu Türkçe

SP-1 formu İngilizce

>>> ACENTE BİLGİ SİSTEMİNE GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ